ตัดต่อ Slideshow + วิดีโอสัมภาษณ์
Templates:
• Wedding Photo Album
• Photo Show
• Memories
• Photo Row