รับถ่ายวิดีโอคอร์สเรียนออนไลน์

Image

ในปัจจุบันโลกออนไลน์ถือเป็นส่วนนึงในชีวิตประจำวัน เนื่องจากสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว สะดวกและง่ายดายเพียงปลายนิ้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านการติดต่อสื่อสาร การค้นคว้าหาความรู้ หรือเพื่อความบันเทิง จึงทำให้เกิดวิดีโอขึ้นมาหลากหลายประเภทตามที่ปรากฎในช่องทางของ Youtube ซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งที่เริ่มมีผู้นิยม และได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี

ทาง Bangkok VDO มีบริการรับทำวิดีโอคอร์สออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตที่พร้อมแชร์หรือแบ่งปันความรู้ไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกัน ซึ่งทาง Bangkok VDO มีช่างภาพมืออาชีพ ที่พร้อมให้คำแนะนำ และสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาได้ดีตามแบบที่ต้องการ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำวิดีโอคอร์สออนไลน์

- ใช้ในการเผยแพร่ความรู้ 

- ผู้ชมสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและเห็นภาพ 

- ผู้ชมสามารถรับชมวิดีโอได้ในช่วงเวลาที่ตนเองสะดวก

- ผู้จัดทำสามารถนำวิดีโอคอร์สออนไลน์ไปใช้เผยแพร่ได้ตลอด โดยจ่ายค่าถ่ายทำวิดีโอคอร์สออนไลน์เพียงครั้งเดียว แต่ (ไม่มีต้นทุนเพิ่ม) 

การนำวิดีโอคอร์สออนไลน์ไปใช้งาน

- เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Youtube

- จัดทำเป็นคู่มือสำหรับผู้เข้าร่วมงานอบรม / สัมมนา 

- สำหรับขายหรือส่งให้กับลูกค้าหรือกลุ่มสมาชิก 

รูปแบบการถ่ายทำ

โดยส่วนใหญ่แล้ววิดีโอคอร์สออนไลน์ และวิดีโองานอบรมจะถ่ายทำในรูปแบบที่มีวิทยากรเป็นผู้บรรยาย ซึ่งจะเป็นการตั้งกล้องถ่ายเทคยาวตั้งแต่เริ่มสอนหรือเริ่มอบรมจนถึงจบงาน จากนั้นนำไฟล์วิดีโอที่ถ่ายทำมาตัดต่อ สอดแทรกภาพจากสไลด์ของผู้บรรยาย หรือ แทรกด้วย insert shot ต่างๆ 

ในการถ่ายทำนั้นจะใช้อุปกรณ์กล้องวิดีโอที่ได้มาตรฐาน และมีการใช้ไมค์ wireless ติดบริเวณปกเสื้อวิทยากร เพื่อให้ได้ภาพและเสียงที่ชัดเจน

สอบถามราคาติดต่อ director.bangkokvdo@gmail.com

ผลงานถ่ายทำวิดีโอคอร์สออนไลน์

Boost Dance (Online Dance Class) – Oam

ประเภทวิดีโอ: วิดีโอคอร์สออนไลน์สำหรับใช้ในสื่อ Social Media (Facebook)
รูปแบบงาน: ถ่ายวิดีโอคลาสเต้น 6 คลาส (2 วัน)
ช่องทางการฉาย: เว็บไซต์ / social media 
สถานที่ถ่ายทำ: กรุงเทพฯ
จำนวนวันถ่ายทำ: 2 วัน
ปีที่ถ่ายทำ: 2020
รุ่นกล้องที่ใช้: Canon C200 + Panasonic GH5

Boost Dance (Online Dance Class) – Toey

ประเภทวิดีโอ: วิดีโอคอร์สออนไลน์สำหรับใช้ในสื่อ Social Media (Facebook)
รูปแบบงาน: ถ่ายวิดีโอคลาสเต้น 6 คลาส (2 วัน)
ช่องทางการฉาย: เว็บไซต์ / social media 
สถานที่ถ่ายทำ: กรุงเทพฯ
จำนวนวันถ่ายทำ: 2 วัน
ปีที่ถ่ายทำ: 2020
รุ่นกล้องที่ใช้: Canon C200 + Panasonic GH5

Boost Dance (Online Dance Class) – Tom 1

ประเภทวิดีโอ: วิดีโอคอร์สออนไลน์สำหรับใช้ในสื่อ Social Media (Facebook)
รูปแบบงาน: ถ่ายวิดีโอคลาสเต้น 6 คลาส (2 วัน)
ช่องทางการฉาย: เว็บไซต์ / social media 
สถานที่ถ่ายทำ: กรุงเทพฯ
จำนวนวันถ่ายทำ: 2 วัน
ปีที่ถ่ายทำ: 2020
รุ่นกล้องที่ใช้: Canon C200 + Panasonic GH5

Boost Dance (Online Dance Class) – Tom 2

ประเภทวิดีโอ: วิดีโอคอร์สออนไลน์สำหรับใช้ในสื่อ Social Media (Facebook)
รูปแบบงาน: ถ่ายวิดีโอคลาสเต้น 6 คลาส (2 วัน)
ช่องทางการฉาย: เว็บไซต์ / social media 
สถานที่ถ่ายทำ: กรุงเทพฯ
จำนวนวันถ่ายทำ: 2 วัน
ปีที่ถ่ายทำ: 2020
รุ่นกล้องที่ใช้: Canon C200 + Panasonic GH5

Boost Dance (Online Dance Class) – Trezy 1

ประเภทวิดีโอ: วิดีโอคอร์สออนไลน์สำหรับใช้ในสื่อ Social Media (Facebook)
รูปแบบงาน: ถ่ายวิดีโอคลาสเต้น 6 คลาส (2 วัน)
ช่องทางการฉาย: เว็บไซต์ / social media 
สถานที่ถ่ายทำ: กรุงเทพฯ
จำนวนวันถ่ายทำ: 2 วัน
ปีที่ถ่ายทำ: 2020
รุ่นกล้องที่ใช้: Canon C200 + Panasonic GH5

Boost Dance (Online Dance Class) – Trezy 2

ประเภทวิดีโอ: วิดีโอคอร์สออนไลน์สำหรับใช้ในสื่อ Social Media (Facebook)
รูปแบบงาน: ถ่ายวิดีโอคลาสเต้น 6 คลาส (2 วัน)
ช่องทางการฉาย: เว็บไซต์ / social media 
สถานที่ถ่ายทำ: กรุงเทพฯ
จำนวนวันถ่ายทำ: 2 วัน
ปีที่ถ่ายทำ: 2020
รุ่นกล้องที่ใช้: Canon C200 + Panasonic GH5

Search