Open Doors (By IOM X / USAID)

 

 

โครงการหนังสั้นรณรงค์สิทธิแรงงานต่างด้าว สนับสนุนโดย IOMX
กำกับภาพยนตร์: ณัฐพล  สกุลวนภรณ์

Read more...